Avand in vedere prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederile Regulamentului CNVM nr. 13/2005, privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aplicabile evenimentelor corporative, care au intrat in vigoare incepand cu data de 01 februarie 2017, precum si modificarile aduse Codului Depozitarului Central prin Decizia ASF nr. 150/01.02.2017, in scopul procesarii standardizate a evenimentelor corporative, Depozitarul Central pune la dispozitia emitentilor documentele privind informatiile necesare conectarii la aplicatia RoCoApp, precum si prezentarile privind procesarea standardizata a evenimentelor corporative.