În vederea exercitării cu uşurinţă a drepturilor ce vă revin în calitate de acţionari, precum şi în vederea creşterii eficienţei comunicării dintre dvs. şi societăţile emitente la care deţineţi acţiuni, vă informăm că este necesar să figuraţi în registrul acţionarilor cu datele personale de identificare actuale. (cod numeric personal, nume, prenume şi domiciliul actual).

Încasarea fără întârziere a dividendelor, recepţionarea informărilor transmise de către societăţile emitente şi implicit participarea dvs. la evenimentele anunţate prin intermediul acestor informări (spre exemplu Adunările Generale ale Acţionarilor), reprezintă o parte din beneficiile înregistrării datelor de identificare actuale.

Documentele necesare în vederea actualizării datelor personale de identificare sunt următoarele: Documentele mai sus menţionate pot fi transmise prin următoarele modalităţi:
  • Prin intermediul oficiilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
  • Prin intermediul Participanţilor la sistemul Depozitarului Central, în cazul în care deţinerile dvs. sunt evidenţiate în conturile acestora;
  • Direct la sediul Depozitarului Central;
  • Prin corespondenţa adresată Depozitarului Central.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele nr. de telefon:
  • 021/408.58.40
  • 021/408.58.51